Spring over hovedmenu

Kendelse af 05-09-2011

Sag nr. FV2011.0072 Vibeke Rønne

Gymnasieskolernes Lærerforening for et medlem mod Finansministeriet, Personalestyrelsen, for Herning Gymnasium

Afgørelse i henhold til parterens overenskomst (om afskediglse var sagsligt begrundet)