Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 28. juni 2012 28-06-2012

Sag nr. FV2012.0059 Lene Pagter Kristensen (21. juni 2012)

3F Transportgruppen mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Grønvold & Schou A/S

Afgørelse (om afskedigelse af tillidsrepræsentant var begrundet i tvingende årsager, og om den pågældende havde indgået aftale om deltid)