Spring over hovedmenu

Kendelse af 26-02-2013

Sag nr. FV2012.0096 Mogens Kroman

HK/Privat mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening

Fortolkning af parternes overenskomst (om både hel- og deltidsbeskæftigede har krav på det fulde tillæg, der ydes i stedet for fri tjenestedragt)