Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 14-08-2017

Sag nr. FV2017.0052 Lene Pagter Kristensen

Danske Bioanalytikere mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Nordjylland

En bemærkning i overenskomsten om, at det i ansættelsesbrevet angivne tjenestested skal svare til tjenestestedet angivet i stillingsopslaget, er ikke tilstrækkeligt til, at det afskærer arbejdsgiveren fra senere at ændre tjenestestedet inden for de grænser, som følger af ledelsesretten.