Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 21-06-2019

Sag nr. AR2018.0679

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI Overenskomst I og DI Overenskomst II på egne vegne og for FF Skagen A/S (advokat Helge Werner)

Lovligt at lade egne medarbejdere laste skibe med containere med fiskemel på havn

Sagen angik, om FF Skagen begik overenskomstbrud ved at lade egne medarbejdere, som også udførte andre opgaver, laste skibe med containere med fiskemel på Skagen Havn på vilkår af Industriens Overenskomst, og om DI Overenskomst I og DI Overenskomst II havde medvirket til et sådant overenskomstbrud.

Klagers påstand om, at de indklagede blev pålagt bod, var begrundet med, at arbejdet med at laste skibe med containere med fiskemel var omfattet af Fællesoverenskomsten og de særlige bestemmelser for havnearbejdere, og at arbejdet skulle udføres under denne overenskomst, uanset om FF Skagen anvendte havnearbejdere eller egne ansatte til opgaven.

Arbejdsretten fastslog, at virksomheden ikke kunne anses at begå brud på Fællesoverenskomsten ved ikke at lade arbejdet udføre af havnearbejdere eller ved ikke at ansætte medarbejdere hertil på fuld tid under Fællesoverenskomsten