Spring over hovedmenu

Kendelse af 03-01-2020

Sag nr. FV2019.0117 Hanne Schmidt

Danske Lodser/Ledernes Søfart mod DanPilot (SOV)

Sagen angår, om lodser, der som ansatte i DanPilot (SOV) har udført to mandslods-ning umiddelbart efter en sådan lodsning i medfør af parternes overenskomst og bilag 1 til overenskomsten § 2, stk. 1, undtagelse 1, har ret til en hvileperiode på mindst 11 timers sammenhængende hvile uden rådighedsforpligtelse, og om Dan-Pilot (SOV) efter en to-mandslodsning kan opdele en sådan hvileperiode som be-skrevet i overenskomstens bilag 1, § 2, stk. 1, undtagelse 2.