Spring over hovedmenu

Kendelse af 01-04-2022

Sag nr. 2021-826 Jon Stokholm

Fagligt Fælles Forbud (3F) mod Kommunernes Landsforening

Sagen vedrører en uenighed om forståelsen af § 18, stk. 5, i overenskomst for rengøringsassistenter mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Kommunernes Landsforening (KL). Tvisten vedrører bestemmelsens § 18, stk. 5, sidste pkt., hvorefter et krav om indbringelse for et afskedigelsesnævn skal fremsættes over for kommunen inden for en måned efter forhandling efter bestemmelsens stk. 4.