Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-02-2023

Sag nr. 2022-516 Jørgen Steen Sørensen

Djøf som mandatar for A, B og C mod Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for Bygningsstyrelsen

Sagen angår, om A, B og C har krav på godtgørelse som følge af, at Bygningsstyrelsen har afskediget dem. Det
er herunder et spørgsmål, om styrelsen har opfyldt sin pligt til om muligt at omplacere dem.
Afskedigelserne fandt sted i maj 2021 som led i reduktion i styrelsens lønsum. I alt 13 medarbejdere i styrelsen
blev afskediget.