Spring over hovedmenu

Kendelse af 10-06-2024

Sag nr. 2024-72 Rikke Foersom

APM Terminals – Aarhus A/S mod 3F Transport for 3F Transport, Logistik & Byg, Aarhus for Havnearbejdernes Klub, Aarhus

Sagen angår navnlig, om parternes virksomhedsoverenskomst (Lokalaftale 2023-2025), andre aftaler eller en eventuel foreliggende kutyme begrænser APM Terminals – Aarhus A/S i at anvende fastansatte havnearbejdere til arbejde omfattet af overenskomstens dækningsområde, herunder om der kan anvendes fastansatte havnearbejdere i de hold på fem mand, der efter overenskomstens punkt 7 antages ved lastning og losning af containere.