Spring over hovedmenu

24-02-2021

Nye retningslinjer for gennemførelse af fysiske møder i Arbejdsmarkedets Hus

Fra den 1. marts 2021 vil der som udgangspunkt blive afholdt fysiske retsmøder i Arbejdsretten, tjenestemandsretterne og Afskedigelsesnævnet mv. Parterne opfordres fortsat til at overveje, om det er muligt og forsvarligt at behandle en sag på skriftligt grundlag, som et telefonmøde eller via video, og i givet fald kontakte sekretariatet herom, således at vedkommende retsformand kan forholde sig hertil.

Gennemførelse af fysiske møder i Arbejdsretten, tjenestemandsretterne og Afskedigelsesnævnet mv. sker fortsat i lokaler, der er indrettet således, at retsmøderne kan afholdes under behørig hensyntagen til de gældende sundhedsfaglige anbefalinger, herunder afstandskravet på 2 meter og anbefalingen om 7,5 m2 gulvareal pr. person. Retningslinjerne er nærmere beskrevet i ”Genåbningsplanen” fra april 2020.

Genåbningsplanen kan læses her

I overensstemmelse med retningslinjerne for genåbningen af det danske samfund er der fra mandag den 14. juni 2021 ikke længere krav om, at besøgende og ansatte i Arbejdsmarkedets Hus bærer mundbind eller visir.

Ansatte, advokater, parter eller andre personer, der er smittede eller har symptomer, der kunne tyde på COVID-19, må ikke møde i Arbejdsmarkedets Hus. Det gælder også, hvis det kun er milde symptomer. Bliver en person, der har mødt i Arbejdsmarkedets Hus, konstateret smittet med COVID-19, anmodes vedkommende om telefonisk at underrette sekretariatet herom hurtigst muligt.

Henvendelse til Arbejdsmarkedets Hus kan ske til aretten@arbejdsretten.dk eller på telefon 7214 2011 (Iben Hvass Birkebæk) eller telefon 33 67 38 13 (Jette Rasmussen) eller telefon 40 30 92 09 (Steen Jensen).