Spring over hovedmenu

Kendelse af 19-05-2017

Sag nr. FV2016.0131 Tine Vuust

Fagligt Fælles Forbund mod DI Overenskomst I/ATL

Retten til og størrelsen på fratrædelsesgodtgørelsen efter ATL-overenskomstens § 16 skal regnes fra opsigelsestidspunktet og ikke fra fratrædelsestidspunktet.