Spring over hovedmenu
Huset

Arbejdsmarkedets Hus

Arbejdsmarkedets Hus danner rammen om Arbejdsretten, Tjenestemandsretterne Forligsinstitutionen, samt andre fagretlige institutioner. Arbejdsretten er en statslig specialdomstol uden for det almindelige domstolssystem, hvis afgørelser træffes af højesteretsdommere og en landsdommer, mens Forligsinstitutionen tager sig af mægling mellem arbejdsmarkedets parter i forbindelse med overenskomstforhandlinger.

Sager indbringes for Arbejds- og Tjenestemandsretterne via det fælles sekretariat, som tillige modtager anmodninger til Arbejdsrettens formand om udpegning af opmænd til faglige voldgiftsretter.