Spring over hovedmenu

Protokollat af 19-03-2020

Sag nr. FV2019.0076 Lene Pagter Kristensen

Offentligt Ansattes Organisation for Fagligt Fælles Forbund mod Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for Aarhus Universitet

Der var ikke grundlag for at anse overskydende timer for en elev for overarbejde omfattet af § 32, stk. 2, i OAO-S-overenskomsten, da § 12 om arbejdstid i organisationsaftalen for landbrugsmedarbejdere m.fl. bygger på en klar forudsætning om, at der kan indgås flekstidsaftaler, uden at dette indebærer, at opsparede timer, som ikke er afviklet inden normperiodens udløb, anses for overarbejde omfattet af organisationsaftalens § 13

Herudover kunne klager ikke få medhold i, at det skulle følge af overenskomstgrundlaget, at elevens arbejdstid skulle have været planlagt og afviklet i henhold til Aftalen om arbejdstid for tjenestemænd i staten, uanset om eleven måtte være omfattet af den lokalt indgåede flekstidsaftale af 31. januar 2014.