Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 30-09-2010

Sag nr. 20100132 Poul Sørensen (23. september 2010)

3F for et medlem mod DI for Forenede Kantine Service A/S (nu Forenede Service A/S)

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO-hovedaftalen (om afskedigelse er usaglig).