Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 19-03-2010

Sag nr. AR2008.0993

Landsorganisationen i Danmark for FOA - Fag og Arbejde mod KL (Kommunernes Landsforening) for Faxe Kommune.

Deltagelse i lovlig konflikt havde afbrydende virkning på fridagsoptjening.

Efter et protokollat til dagplejeoverenskomsten optjener medarbejderne ½ fridag pr. måned. Såfremt dagplejeren har været fraværende en hel kalendermåned, finder opsparing dog ikke sted i den pågældende måned, og hvis vedkommende tiltræder efter den 1. i en måned, opspares først fra den følgende kalendermåned.  I forbindelse med konflikten på det offentlige arbejdsmarked i 2008 strejkede dagplejerne i en kommune fra den 28. april til 6. maj. På den baggrund fandt kommunen ikke, at dagplejerne havde optjent ½ fridag i maj, mens deres faglige organisation henviste til, at de ikke havde været fraværende en hel kalendermåned. Arbejdsretten fandt ikke, at det kunne udledes af protokollatet, hvad der skal gælde med hensyn til opsparing af halve fridage, når dagplejere genoptager arbejdet efter ophøret af en lovlig arbejdskonflikt. Det er imidlertid fast antaget i arbejdsretlig teori og praksis, at iværksættelse af lovlig strejke eller lockout indebærer, at det individuelle arbejdsforhold som udgangspunkt ikke blot suspenderes, men afbrydes. Selvom princippet ikke gælder undtagelsesfrit, fandtes der, bl.a. under hensyn til at fridagsordningen er baseret på et optjeningsprincip, ikke at være grundlag for at fravige det i den foreliggende situation.