Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 19-03-2010

Sag nr. AR2009.0337

Landsorganisationen i Danmark for Serviceforbundet mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI.

Arbejdsgiverorganisation hæftede ikke for medlemsvirksomheds betaling af feriegodtgørelse.

Et nu konkursramt luftfartsselskab, der i 2005 havde meldt sig ind i DI, forlængede i 2007 de virksomhedsoverenskomster med piloter og kabinepersonale, den havde direkte med vedkommende fagforbund, under forhandlinger, hvor arbejdsgiverorganisationen var repræsenteret, men ikke part. Efter overenskomsterne ydes ferie i henhold til ferieloven. Selvom ingen af dem indeholdt bestemmelser om fravigelse af den sædvanlige ordningen med indbetaling til FerieKonto, og der ikke var stillet den i sådan forbindelse krævede garanti, foretog luftfartsselskabet ikke indbetaling og udstedte i stedet egne feriekort til de pågældende medarbejdere. DI havde ikke garanteret for feriegodtgørelsens betaling og var heller ikke nævnt på kortene, og Arbejdsretten fandt ikke, at den blotte omstændighed, at luftfartsselskabet var medlem af arbejdsgiverorganisationen, kunne føre til, at den hæftede.