Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 20-01-2010

Sag nr. Overenskomstnævnet for Landbrugsområdet

LO for Fagligt Fælles Forbund mod SALA for GLS-A

Kompetenceafdækning af ufaglærte medarbejdere