Spring over hovedmenu

Kendelse af 11-08-2010

Sag nr. FV2010.0011 Per Sørensen

Fødevareforbundet NNF mod DI Overenskomst I ved DI for Danish Crown A.m.b.A., Skærbæk

Afgørelse i henhold til parternes overenskomst, rammeaftalen vedrørende metodeudvikling og akkord (om det kontinuerlige arbejde i slagtelinjen måtte anses for konstant at være direkte afhængigt af det med mellemrum udførte kondensarbejde).