Spring over hovedmenu

Kendelse af 12-08-2010

Sag nr. FV2009.0075 Per Sørensen

HK Handel for et medlem mod DI Overenskomst II for A/S Sandal Trælasthandel

Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om det var overenskomststridigt, at en virksomhed i henhold til en pensionsaftale for de ansatte af pensionsforsikringsselskabet fik udbetalt erstatning for erhvervsevnetab for en med­arbejder, som under sin sygdom fik udbetalt fuld løn).