Spring over hovedmenu

Kendelse af 13-10-2010

Sag nr. FV2010.0020 Poul Søgaard, Lene Pagter Kristensen og Jens Kristiansen

Akademikernes Centralorganisation (AC), Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen, for Undervisningsministeriet, Institutionsstyrelsen