Spring over hovedmenu

Kendelse af 15-09-2010

Sag nr. FV2010.0129 Tine Vuust

Serviceforbundet for et medlem mod Vagt DK A/S

Afgørelse (bortvisning på grund af bemærkninger på Facebook).