Spring over hovedmenu

Kendelse af 16-06-2010

Sag nr. FV Marianne Levy

Dansk Sygeplejeråd som mandatar for et medlem mod Personalegruppen A/S

Fortolkning af parternes overenskomst (forståelse af udtrykket den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid).