Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-08-2010

Sag nr. FV2010.0032 Poul Søgaard

Dansk El-Forbund mod TEKNIQ Installatørernes Organisation for Carl Christensen & C0. A/S

Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (forpligtelse til at betale i henhold til akkordopgørelse fremsendt efter udløbet af fristen herfor og vedkommende fratrædelse).