Spring over hovedmenu

Kendelse af 20-12-2010

Sag nr. FV2010.0212 Mogens Kromann

Fagligt Fælles Forbund for et medlem mod Dansk Byggeri for Flisespecialisten A/S

Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om medarbejder på opsigelsestidspunktet havde en erhvervsbetinget sygdom, der åbenbart skyldtes arbejde for virksomheden).