Spring over hovedmenu

Kendelse af 25-05-2010

Sag nr. FV2010.0035 Mogens Kroman

Fagligt Fælles Forbund for 4 medlemmer mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S

Afgørelse i henhold til parternes overenskomst for murer- og murerarbejdsmandsarbejde (forflyttelse af medarbejdere, der i strid med alkoholforbud på arbejdsplads i en pause havde drukket øl uden for hegnet om denne).