Spring over hovedmenu

Kendelse af 26-04-2010

Sag nr. FV Mette Christensen

Lager, Post og Servicemedarbejdernes Forbund, HK Danmark, Dansk Metal, Træ-Industri-Byg i Danmark, Malerforbundet i Danmark, Dansk Magisterforening, FTF og Dansk Journalistforbund mod Danmarks Radio

Afgørelse (kutyme for betaling af fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a til opsagte medarbejdere med høj anciennitet).