Spring over hovedmenu

Kendelse af 26-02-2010

Sag nr. FV2009.0215 Børge Dahl

HK Provinsklubben og HK-Klubben HK Hovedstaden mod Sammenslutningen af HK’s Provinsafdelinger og HK Hovedstaden

Afgørelse (om organisatorer til medlemshvervning i HK-afdelingers områder er omfattet af henholdsvis overenskomsterne mellem henholdsvis Provinsklubben og Sammenslutningen af HK’s Provinsafdelinger og HK-Klubben i HK-Hovedsta­den og HK-Hovedstaden).