Spring over hovedmenu

Kendelse af 26-02-2010

Sag nr. FV2009.0219 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod DI for Smurfit Kappa Danmark A/S

Afgørelse i henhold til parternes overenskomst og en lokalaftale (om virksomhedens kursustilbud i forbindelse med dens lukning).