Spring over hovedmenu

Kendelse af 30-08-2010

Sag nr. FV2010.0076 Thomas Rørdam

Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark for et antal medlemmer mod Dansk Byggeri for LKN Byg ApS

Tvisten vedrører i spørgsmålet, om arbejde udført på Pakhusgården i Odense skal aflønnes som akkordarbejde eller som timelønsarbejde i forholdet mellem LKN Byg ApS og virksomhedens medarbejdere.