Spring over hovedmenu

Kendelse af 30-06-2010

Sag nr. FV2010.0070 Thomas Rørdam

3F Transportgruppen mod DI/ATL for Gartnerhallen Aabenraa A/S

Fortolkning af parternes overenskomst (om fastlæggelse af forskudt arbejdstid uden fornøden lokalaftale medfører, at afregning skal ske efter overarbejdssatserne).