Spring over hovedmenu

Kendelse af 05-07-2010

Sag nr. FV Børge Dahl

3F, Fagligt Fælles Forbund, for et medlem mod DI Overenskomst I for Smurfit Kappa Danmark A/S

Fortolkning af og afgørelse i henhold til emballageoverenskomsten (om medarbejder opsagt op som følge af nedskæringer har krav på for virksomhedens regning at deltage i et kursus).