Spring over hovedmenu

Kendelse af 06-01-2010

Sag nr. FV2009.0134 Per Sørensen

Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (LPSF) for et medlem mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) for Allerød Logistik ApS

Fortolkning af parternes overenskomst og protokollat hertil (varsel for tilretning af tidsforbrug på avisbudsrute)