Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 09-12-2010

Sag nr. FV2010.0173 Per Sørensen

3F Privat Service, Hotel og Restauration, Metal Søfart, 3F Sømændenes Forbund og 3F Transportgruppen mod Bilfærgernes Rederiforening for Mols-Linien A/S

Afgørelse (om ledelsesretten hjemlede ret til totalt rygeforbud i overenskomstbestemte pauser).