Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 11-10-2010

Sag nr. FV2010.0158 Thomas Rørdam

Serviceforbundet for et medlem mod Finansministeriet, Personalestyrelsen, for Slots- og Ejendomsstyrelsen

Afgørelse (om godtgørelse for urimelig afskedigelse).