Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 16-12-2010

Sag nr. FV2009.0108 Poul Sørensen (13. december 2010)

FOA – Fag og Arbejde - for et medlem mod KL for Fredensborg Kommune

Afgørelse (grundlaget for afskedigelse af sikkerhedsrepræsentant som led i politisk pålagte besparelser).