Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 17-03-2010

Sag nr. FV2009.0141 Marianne Levy (9. marts 2010)

Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Finansministeriet

Afgørelse (cirkulærebemærkningers retlige status).