Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 22-09-2010

Sag nr. FV2010.0077 Lene Pagter Kristensen (20. september 2010)

Kommunernes Landsforening (KL) mod Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO)

Fortolkning af parternes overenskomstgrundlag (om ændret beregning af opsigelsesvarslet for tillidsrepræsentanter har afledet virkning for den maksimale ramme for godtgørelse i tilfælde af uberettiget afskedigelse).