Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 23-06-2010

Sag nr. FV2010.0071 Vibeke Rønne

3F Privat Service, Hotel og Restauration, for et medlem mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Danmark A/S

Afgørelse (adgang til at fastholde opsigelse af sygemeldt medarbejder efter raskmelding og fornyet sygemelding).