Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 24-09-2010

Sag nr. FV2010.0125 Lene Pagter Kristensen (22. september 2010)

HK/Privat for et medlem mod Dansk Erhverv for Dansk Værdihåndtering A/S

Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om opsigelse er usaglig og i strid med aftale om implementering af deltidsdirektivet).