Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 03-06-2010

Sag nr. FV2010.0049 Børge Dahl

CO-industri (CO-i) for Fagligt Fælles Forbund (3F) for et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for Vestas Towers A/S

Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om sikkerhedsrepræsentant efter længere tids fravær på grund af efter en arbejds­ulykke ved tilbagevenden til arbejde i anden afdeling fortsat var omfattet af afskedigelsesbeskyttelsen).