Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 07-12-2010

Sag nr. FV2010.0174 Poul Sørensen

CO-industri for Dansk Metal for syv medlemmer af forbundet mod DI Overenskomst I ved DI for TDC A/S

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om individuelle fratrædelsesaftaler indgik i virksomhedens igangværende afskedigelser af større omfang og dermed var omfattet af bilag 15 til Industriens Funktionæroverenskomst, og om de fratrådte i givet fald var omfattet af en protokol om personalereduktioner).