Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 07-01-2010

Sag nr. FV2009.0212 Poul Sørensen (5. januar 2010)

DI Overenskomst 1 v/DI for Fiona Maskinfabrik A/S mod CO-industri for Fagligt Fælles Forbund for et medlem

Afgørelse i henhold til industrioverenskomsten (tvingende årsager til at afskedige tillidsrepræsentant)