Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 18-05-2011

Sag nr. AN (Afskedigelsesnævnet) 20110397 Thomas Rørdam (12. maj 2001)

3F for 5 medlemmer mod DI Overenskomst I ved DI for Smurfit Kappa Danmark A/S

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO-hovedaftalen (afskedigelse af 4 medarbejdere med 21, 30 og 31 års anciennitet efter omstændigehderne ikke usaglig, mens afskedigelse af medarbejder med 33 års anciennitet blev underkendt)