Spring over hovedmenu

Kendelse af 11-07-2011

Sag nr. AN (Afskedigelsesnævnet) 20110049 Lene Pagter Kristensen

Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen, for 3F Københavns Chauffører for et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for Nobina Danmark A/S

Afgørelse (berettigelse af bortvisning af buschauffør, herunder 0-toleranceprincips forenelighed med ledelsesretten og sikkerheden af alkometermåling)