Spring over hovedmenu

Kendelse af 08-03-2011

Sag nr. AN (Afskedigelsesnævnet) 20100925 Lene Pagter Kristensen

3F for et medlem mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO hovedaftalen (godtgørelse efter ligebehandlingsloven for afskedigelse af gravid)