Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 01-03-2011

Sag nr. FV2011.0003 Tine Vuust (28. februar 2011)

Fødevareforbundet NNF for et medlem mod DI for Danish Crown Tønder-Oksekødsdivision

Afgørelse (om medarbejder selv opsagde sin stilling eller blev opsagt under sygefraværssamtale)