Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 01-11-2011

Sag nr. FV2009.0263 Poul Sørensen

Serviceforbundet mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for F.A. Thiele A/S

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om virksomheden på grund af en kutyme i branchen havde været uberettiget til at modregne overenskomstmæssige stigninger i minimallønningerne i medarbejdernes personlige tillæg)