Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 13-10-2011

Sag nr. FV Niels Waage

HK/Kommunal mod KL for Jammerbugt Kommune

Om fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om krav på forlænget opsigelsesvarsel for kommunal chef, der i forbindelse med kommunesammenlægningerne overgik til ansættelse i en anden kommune, men senere blev afskediget)