Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 17-04-2011

Sag nr. FV2010.0202 Lene Pagter Kristensen (12. april 2011)

Serviceforbundet mod DI Overenskomst I ved DI for Københavns Lufthavne A/S

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om aflønning af vagtfunktionærer i år, hvor der skemalægges for 53 mod normalt 52 uger)