Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 19-01-2011

Sag nr. FV2010.0106 Thomas Rørdam

Dansk Magisterforening for et medlem mod Finansministeriet, Personalestyrelsen, for Københavns Universitet

Afgørelse (om der forelå tvingende årsager til afskedigelse af tillidsrepræsentantbeskyttet overenskomstansat lektor, og om afskedigelsen var bortfaldet på grund af efterfølgende omstændigheder)